Τμήμα Υπογονιμότητας και Ανθρώπινης Αναπαραγωγής

Σήμερα, όλο και περισσότερα ζευγάρια αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην ικανότητα σύλληψης και γονιμοποίησης. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Oργανισμό Yγείας, ένα ζευγάρι μπορεί να χαρακτηριστεί ως υπογόνιμο όταν μετά από τουλάχιστον ένα χρόνο τακτικής συνουσίας χωρίς τη χρήση αντισυλληπτικών μεθόδων δεν επιτύχει εγκυμοσύνη.

Στα Διαγνωστικά Κέντρα BioMediGen, διενεργείται ένα ευρύ φάσμα εξετάσεων με σκοπό την διερεύνηση των αιτιών της ανδρικής και γυναικείας υπογονιμότητας. Βασικό κανόνα της διαδικασίας, αποτελεί ο παράγοντας ότι τόσο η ανδρική και όσο και η γυναικεία υπογονιμότητα είναι εξίσου σημαντικές.

Εξετάσεις Διερεύνησης
Ανδρικής Υπογονιμότητας

Προγεννητικός
Έλεγχος

Εξετάσεις Διερεύνησης
Γυναικείας Υπογονιμότητας

Σεξουαλικώς
Μεταδιδόμενα Νοσήματα

We use cookies to give you the best experience.