Καρδιολογικό Τμήμα

Το Καρδιολογικό τμήμα εκτελεί πλήρη καρδιολογικά διαγνωστικά προγράμματα και παρέχει αιμοδυναμικές πληροφορίες της καρδιακής λειτουργίας τόσο σε ενήλικες όσο και σε παιδιά με προηγμένες απεικονιστικές τεχνικές, μέσω εξειδικευμένων μηχανημάτων, που προσφέρουν απεικόνιση υψηλής ευκρίνειας της καρδιάς.

Διαγνωστικό Κέντρο

Παπαναστασίου 3 & 10 – Ηράκλειο, Κρήτης

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

• Προληπτικός Έλεγχος
• Βεβαιώσεις
• Kλινική εξέταση
• Δοκιμασία κόπωσης
• Τriplex καρδιάς
• Τοποθέτηση holter καρδιακού ρυθμού
• Ηλεκτροκαρδιογραφικός έλεγχος (ηλεκτροκαρδιογράφημα).
• Επίσκεψη κατ’ οίκον

We use cookies to give you the best experience.