Αγγειοχειρουργικό Αγγειολογικό Τμήμα

Το Αγγειοχειρουργικό – Αγγειολογικό τμήμα, παρέχει εξειδικευμένες υπηρεσίες για τη διάγνωση και αντιμετώπιση νόσων του αγγειακού συστήματος.

Διαγνωστικό Κέντρο

Σωκράτους 16 & Σοφ. Βενιζέλου γωνία 
Χαλάνδρι – Αττικής

Απευθύνεται σε ασθενείς με προβλήματα αγγείων, όπως αγγειακή ανεπάρκεια, αγγειακές ανωμαλίες, ανευρύσματα αιμοφόρων αγγείων, αγγειακή θρόμβωση και άλλες παθήσεις του αγγειακού συστήματος και ασθενείς που αντιμετωπίζουν προβλήματα καρδιάς, καθώς συχνά η αγγειακή πάθηση συνδέεται με την καρδιακή λειτουργία.


ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Φλεβολογία: Διάγνωση και αντιμετώπιση φλεβικών παθήσεων, όπως θρομβώσεων, κιρσών, ευρυαγγειών και φλεβίτιδων. Πραγματοποίηση ενδαγγειακών θεραπειών, όπως σαφηνεκτομή με LASER, RF, και Venaseal, εκτέλεση σκληροθεραπείων, ενδαγγειακών αποκαταστάσεων φλεβικών θρομβώσεων.
Ενδαγγειακή χειρουργική: Διενέργεια ενδαγγειακών επεμβάσεων, όπως η ενδαγγειακή αντιμετώπιση της ανευρυσματικής νόσου, η ενδαγγειακή και υβριδική αντιμετώπιση των αρτηριακών στενώσεων (π.χ. αγγειοπλαστική με stent, μπαλόνι, αθηρεκτόμη, ενδαγγειακή λιθοθριψία) και ενδαγγειακή αποκαταστασή στενώσεων των καρωτίδων με stent.
Αγγειακή χειρουργική: Πραγματοποιούνται ανοιχτές χειρουργικές επεμβάσεις για την αντιμετώπιση πολύπλοκων αγγειακών παθήσεων, όπως ανευρυσμάτων αορτής λαγονίων και λοιπών αγγείων, ψευδοανευρυσμάτων, αρτηριακών παρακάμψεων και ενδαρτηρεκτομών σε περιπτώσεις οξείας και χρόνιας ισχαιμίας
Αγγειακές προσπελάσεις: Παροχή αγγειακών προσπελάσεων για διάφορες ιατρικές ανάγκες (εισαγωγή κεντρικών φλεβίκων καθετήρων διαφόρων τύπων, προσωρινοί και μόνιμοι καθετήρες αιμοκάθαρσης και καθετήρες τύπου port-a-cath για χορήγηση μακροχρονίων ενδοφλέβιων θεραπείων) καθώς και χειρουργική και ενδαγγειακή κατασκευή αρτηριοφλεβικών επικοινωνιών για αιμοκάθαρση, είτε με ¨fistula¨ είτε με μόσχευμα.

We use cookies to give you the best experience.