Υπηρεσίες

Τμήμα Ψυχολογίας

Η ψυχική υγεία, σχετίζεται με τον τρόπο που κάποιος δρα, διαχειρίζεται τα συναισθήματά του και αντιμετωπίζει δυσκολίες και δεν αφορά μόνο σε ψυχικές διαταραχές. 

Για να είναι κάποιος ψυχικά υγιής θα πρέπει να έχει σωματική υγεία, να μπορεί να εργαστεί, να είναι ενεργός κοινωνικά και να διαθέτει πηγές υποστήριξης π.χ. στενούς φίλους. Εύλογα λοιπόν γεννάται το ερώτημα κατά πόσο μπορεί κάποιος να είναι ψυχικά υγιής στις μέρες μας. 

Τμήμα Παιδοψυχολογίας

Αρκετοί γονείς σήμερα προβληματίζονται για το πως μπορούν να βοηθήσουν το παιδί τους να αναπτύξει κάποιες δεξιότητες και να αντιμετωπίσει δυσκολίες που προκύπτουν. 

Μέσα από την θεραπευτική διαδικασία, το παιδί εξευρενεί τον εαυτό του, εκφράζει και διαχειρίζεται καλύτερα τα δύσκολα συναισθήματά του, μαθαίνει να λειτουργεί και να εντάσσεται στα κοινωνικά πλαίσια, σημεία, που είναι καθοριστικά για την ψυχική του υγεία. Με γνώριμες για το παιδί τεχνικές, όπως το παιχνίδι, η ζωγραφική, οι ιστορίες, τα παραμύθια κ.α., η Παιδοψυχολόγος δημιουργεί ένα εξατομικευμένο πρόγραμμα παρέμβασης, σύμφωνα πάντα με τις ανάγκες του παιδιού!

Διαγνωστικό Κέντρο

Γ. Παπανδρέου 52 - Ηράκλειο, Κρήτης

ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

Παρεχέται συμβουλευτική υποστήριξη σε ενήλικες με γενικευμένο άγχος, αγχώδεις διαταραχές, κρίσεις πανικού, φοβίες, κατάθλιψη, μοναξιά/απομόνωση, θέματα αυτοεκτίμησης/εικόνας εαυτού, θέματα οικογενειακών και διαπροσωπικών σχέσεων, θυμό/επιθετική συμπεριφορά και διαζύγιο.

 

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ 

Πιο αναλυτικά, η  Συμβουλευτική είναι ένα είδος θεραπείας που στοχεύει στην επίλυση καθημερινών δυσκολιών των ατόμων όπως στην υγεία, στην εργασία, στις κοινωνικές σχέσεις. Είναι αποτελεσματική για την αντιμετώπιση κρίσεων αλλά και διαταραχών ψυχικής υγείας. Επικεντρώνεται κυρίως στο συναίσθημα και σκοπό έχει να μειώσει τη δυσφορία των ατόμων κάθε ηλικίας. Ο θεραπευόμενος θα μπορέσει έτσι να βελτιώσει την προσωπική του κατάσταση και να ανακουφιστεί από δύσκολα συναισθήματα. Να γνωρίσει τον εαυτό του και να λειτουργήσει καλύτερα στις διαπροσωπικές του σχέσεις. 

Ένα ουσιώδες χαρακτηριστικό της Συμβουλευτικής Ψυχολογίας είναι η εδραίωση μιας θεραπευτικής σχέσης με τον θεραπευόμενο που απαρτίζεται από ασφάλεια και εμπιστοσύνη. Δεδομένου ότι τηρείται η εχεμύθεια, όποια πληροφορία και αν λάβει ή αντιληφθεί η θεραπεύτρια παραμένει εμπιστευτική. Η ίδια είναι εκεί για να ακούει με ενσυναίσθηση όποιο ζήτημα έχει προκύψει.

 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΕΣ

Επιπλέον, εκτός από την παροχή των δια ζώσης συνεδριών, στο διαγνωστικό κέντρο Biomedigen, η Ψυχολόγος εξυπηρετεί ανθρώπους και μέσω διαδικτύου. Οι εν λόγω συνεδρίες είναι πλέον ευρέως διαδεδομένες και σύμφωνα με τα επιστημονικά δεδομένα εξίσου αποτελεσματικές με τις δια ζώσης. Συνήθως, οι συνεδρίες μέσω skype διευκολύνουν αυτούς που βρίσκονται μακριά, σε απομακρυσμένες περιοχές ή στην επαρχία. Είναι ιδανικές για κάποιον που δε θέλει να επισκεφθεί Ψυχολόγο που βρίσκεται στην πόλη του ή για αυτόν που θέλει να βοηθηθεί από το δικό του χώρο. 

Να σημειωθεί πως η διαδικασία είναι εμπιστευτική και φυσικά διατηρείται το απόρρητο, η ανωνυμία και τηρείται ο Κώδικας Δεοντολογίας. 

Ωστόσο, η διαδικτυακή συνεδρία δε συνιστάται σε άτομα που χρήζουν σοβαρής ψυχιατρικής βοήθειας ή που έχουν τη διάγνωση κάποιας σοβαρής διαταραχής. Είναι κατάλληλη για συγκεκριμένες περιπτώσεις, όπως άγχος, κρίσεις πανικού, φοβίες, καταθλιπτική διάθεση, χαμηλή αυτοεκτίμηση, προβλήματα σχέσεων, αλλά και για βελτίωση των επικοινωνιακών δεξιοτήτων του θεραπευόμενου ή για προσωπική ανάπτυξη. Ένα μειονέκτημά των εξ΄αποστάσεως συνεδριών είναι πως χάνεται η εξωλεκτική επικοινωνία με το θεραπευόμενο (στάση σώματος, τόνος φωνής, βλέμματα, κινήσεις).

 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ-ΒΙΩΜΑΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

Στα διαγνωστικά κέντρα Biomedigen οργανώνονται ενημερωτικά-βιωματικά σεμινάρια, ποικίλων θεμάτων ψυχικής υγείας, σε ομάδες 5-8 ατόμων, με στόχο την παροχή γνώσεων και τεχνικών στους συμμετέχοντες, ώστε να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής τους. Με λίγα λόγια, τα σεμινάρια αυτά αποσκοπούν στο να έρθουν σε επαφή τόσο με τον εσωτερικό τους κόσμο, όσο και με τους γύρω τους.
Μετά από την επιτυχή ολοκλήρωση του σεμιναρίου, δίνεται βεβαίωση παρακολούθησης.

 

psycologist - BioMediGen department

ΠΑΙΔΟΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

Η Παιδοψυχολογία διερευνά ζητήματα που σχετίζονται με την αναπτυξιακή πορεία του ατόμου από τη βρεφική ηλικία μέχρι την ενηλικίωση. Ο Παιδοψυχολόγος είναι ο ειδικός που κατέχει βασικό τίτλο σπουδών στη Ψυχολογία και έχει ειδικευτεί (Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών) στον κλάδο της Παιδοψυχολογίας. Παρεμβαίνει θεραπευτικά, αναλαμβάνοντας παιδιά και εφήβους με συναισθηματικού και συμπεριφορικού τύπου δυσκολίες (άγχος – αγχώδεις διαταραχές, φοβίες, κατάθλιψη, προβλήματα συμπεριφοράς, επιθετικότητα, σχολικός εκφοβισμός-bullying, δυσκολίες στις σχέσεις, δυσκολία προσαρμογής, διαχείριση κρίσεων, εθισμός στο διαδίκτυο), αλλά και παιδιά με αναπτυξιακές διαταραχές (φάσμα του αυτισμού, ΔΕΠΥ).

Η Παιδοψυχολόγος παρεμβαίνει και συμβουλευτικά (συμβουλευτική γονέων & συμβουλευτική παιδιών και εφήβων). Η συμβουλευτική γονέων πραγματοποιείται παράλληλα με το ειδικό θεραπευτικό πρόγραμμα ή την ψυχολογική υποστήριξη του παιδιού. Είναι απαραίτητη διαδιακασία, καθώς ενισχύει σε μεγάλο βαθμό τα θεραπευτικά αποτελέσματα. Η Παιδοψυχολόγος, είναι εκεί για να ακούει, να καθοδηγεί και να εκπαιδεύει τους γονείς, αλλά και για να τους βοηθάει στην αναγνώριση, αποδοχή και αντιμετώπιση των δυσκολιών του παιδιού. Η συμβουλευτική γονέων πραγματοποιείται με τον έναν ή και τους δύο γονείς μαζί, αν αυτό είναι εφικτό και το επιτρέπουν οι συνθήκες.

Πότε ένα παιδί, έφηβος ή γονέας πρέπει να απευθυνθεί σε Παιδοψυχολόγο;
• Όταν οι γονείς χρειάζονται καθοδήγηση και συμβουλές για τη σωστή διαπαιδαγώγηση του παιδιού τους
• Για την αντιμετώπιση στρεσσογόνων γεγονότων ζωής όπως χωρισμό, ασθένεια, θάνατο ή δύσκολων μεταβάσεων (πχ. αλλαγή σχολείου)
• Όταν το παιδί παρουσιάζει δυσκολίες στο σχολείο, μαθησιακές δυσκολίες, διάσπαση προσοχής, υπερκινητικότητα, δυσκολίες στην νοητική του ανάπτυξη
• Όταν παρατηρούνται αλλαγές είτε στη συμπεριφορά του, όπως δυσκολίες στον ύπνο (εφιάλτες), είτε στο φαγητό (ανορεξία, βουλιμία)
• Όταν έχει προβλήματα συμπεριφοράς, όπως εκρήξεις θυμού και επιθετικότητα
• Όταν νιώθει άγχος, θλίψη ή εμφανίζει σωματικές ενοχλήσεις, χωρίς οργανική αιτιολογία
• Όταν παρουσιάζει έντονες αλλαγές στην διάθεση του
• Όταν έχει χαμηλή αυτοπεποίθηση
• Όταν αρνείται να πάει στο σχολείο
• Όταν είναι κοινωνικά απομονωμένο
• Όταν είναι θύμα σχολικού εκφοβισμού
• Όταν παρουσιάζει παραβατικότητα, π.χ. κλέβει, καταστρέφει περιουσίες κ.α. ή τραυματίζει άλλους
• Όταν παίρνει ναρκωτικά ή καταναλώνει υπερβολική ποσότητα αλκοόλ
• Όταν θέλει να κάνει κακό στον εαυτό του και εκδηλώνει αυτοκαταστροφικές συμπεριφορές
• Όταν έχει σοβαρή ή χρόνια νόσο

We use cookies to give you the best experience.