Τμήμα Υπεριδρωσίας

Το τμήμα Υπεριδρωσίας εξετάζει και διαγνώσκει μία παθολογική ενοχλητική κατάσταση, η οποία δύναται να έχει για τον ασθενή σημαντικές δυσμενείς ψυχολογικές, κοινωνικές ή επαγγελματικές επιπτώσεις.

Διαγνωστικά Κέντρα

Γ. Παπανδρέου 52 – Ηράκλειο, Κρήτη

Η υπεριδρωσία εκδηλώνεται το ίδιο συχνά και στους άντρες και στις γυναίκες.

Υπάρχει απ’ ότι φαίνεται κληρονομική προδιάθεση χωρίς όμως να είναι γνωστός ο τρόπος μετάδοσης του γονιδίου.

Όταν λέμε υπεριδρωσία εννοούμε την μεγάλη παραγωγή ιδρώτα από ιδρωτοποιούς αδένες. Είναι μία παθολογική κατάσταση και εντοπίζεται κυρίως στις μασχάλες, στις παλάμες, στα πέλματα.

Πρωτοπαθής υπεριδρωσία ονομάζεται η αυξημένη δραστηριότητα του συμπαθητικού νευρικού πλέγματοςμε αρκετά μεγάλη παραγωγή ιδρώτα.

Δευτεροπαθής υπεριδρωσία είναι το αποτέλεσμα κάποιας παθολογικής κατάστασης που οφείλεται συνήθως είτε σε διαταραχές του ενδοκρινικού αδένα, είτε σε υπερβολικά σύνδρομα.

Ένα καλό ιατρικό ιστορικό καθώς και μια σειρά εξετάσεων θα βοηθήσει στην διαφοροδιάγνωση της πρωτοπαθούς-δευτεροπαθούς υπεριδρωσίας.

Έλεγχος Υπεριδρωσίας

Η διάγνωση της υπεριδρωσίας πραγματοποιείται στα διαγνωστικά κέντρα BioMediGen με δύο μεθόδους.

  • Τον ποιοτικό έλεγχο (Minor test).
  • Τον ποσοτικό έλεγχο και μέτρηση mg ιδρώτα
 

Η εξέταση γίνεται κατόπιν ραντεβού.

We use cookies to give you the best experience.