Υπηρεσίες

Τμήμα Πλαστικής, Επανορθωτικής & Αισθητικής Χειρουργικής

Αντικείμενο της Πλαστικής Χειρουργικής είναι η αποκατάσταση/βελτίωση μιας σειράς ιατρικών προβλημάτων, τα οποία είτε υπάρχουν από την γέννηση μας ή είναι επίκτητα ως αποτέλεσμα τραύματος, ασθένειας και ηλικιακής φθοράς.

 

Διαγνωστικό Κέντρο

Γ. Παπανδρέου 52 – Ηράκλειο, Κρήτης

Σκοπός της Αισθητικής Χειρουργικής αποτελεί η βελτίωση της εμφάνισης και η ενίσχυση της αυτοπεποίθησης του ατόμου, ενώ μέσω της Επανορθωτικής Χειρουργικής έχουμε ως στόχο να βελτιώσουμε την λειτουργικότητα και ποιότητα ζωής των ασθενών μας.


ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

• Ενέσιμα (Botox, Υαλουρονικό Οξύ)

• Αφαίρεση Δερματικών Βλαβών (Σπίλων, Θηλωμάτων, Κακοηθειών δέρματος)

• Δερματοσκόπηση

• Διαθερμοπληξία

• PRP (Αυτόλογη Μεσοθεραπεία)

• Βιοψίες Δέρματος

 
We use cookies to give you the best experience.