Υπηρεσίες

Τα τμήματα μας

Στα Διαγνωστικά μας Κέντρα, πραγματοποιείται μεγάλος αριθμός εξετάσεων σε σύγχρονους αναλυτές, παρέχοντας τα πλέον αξιόπιστα αποτελέσματα.

Μικροβιολογικό Τμήμα

Τα Διαγνωστικά Κέντρα BioMediGen διαθέτουν υπερσύγχρονα εργαστήρια με αναλυτές και εξοπλισμό υψηλών προδιαγραφών καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα εργαστηριακών εξετάσεων με σκοπό την πρόληψη και την διάγνωση παθολογικών καταστάσεων.

Τμήμα υπογομιμότητας και ανθρώπινης αναπαραγωγής

Σήμερα, όλο και περισσότερα ζευγάρια αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην ικανότητα σύλληψης και γονιμοποίησης. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Oργανισμό Yγείας, ένα ζευγάρι μπορεί να χαρακτηριστεί ως υπογόνιμο όταν μετά από τουλάχιστον ένα χρόνο τακτικής συνουσίας χωρίς τη χρήση αντισυλληπτικών μεθόδων δεν επιτύχει εγκυμοσύνη.

Τμήμα διατροφής και διαιτολογίας

Το τμήμα διατροφής και διαιτολογίας των Διαγνωστικών Κέντρων BioMediGen αναλαμβάνει τη διατροφική καθοδήγηση και υιοθέτηση σωστών διατροφικών προτύπων για όλους όσους στοχεύουν στην προαγωγή της καλής υγείας του οργανισμού τους.

Τμήμα Υπερήχων

Τα Διαγνωστικά Κέντρα BioMediGen διαθέτουν υπερσύγχρονα μηχανήματα και εξοπλισμό υψηλών προδιαγραφών για κάθε εξέταση υπερηγραφήματος. Αυτή η απεικονιστική μέθοδος εξέτασης αποτελεί αξιόπιστο εργαλείο που καθιστά την εξέταση ανώδυνη για τον ασθενή.με σκοπό την πρόληψη και την διάγνωση παθολογικών καταστάσεων.

 

Ενδοκρινολογικό - Διαβητολογικό Τμήμα

Το Ενδοκρινολογικό – Διαβητολογικό τμήμα, παρέχει εξειδικευμένες υπηρεσίες για τη πρόληψη, διερεύνηση και αντιμετώπιση ενδοκρινολογικών και μεταβολικών παθήσεων.

Απευθύνεται, σε ασθενείς με προβλήματα των ενδοκρινών αδένων και μεταβολικά νοσήματα. Σε συνεργασία με τα διαγνωστικά και μικροβιολογικά τμήματα των κέντρων BioMediGen, δίνεται η δυνατότητα για άμεση διενέργεια εξετάσεων και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων για ταχεία αντιμετώπιση τόσο οξέων όσο και χρόνιων ενδοκρινικών παθήσεων.

Τμήμα Παιδοψυχολογίας

Μέσα από την θεραπευτική διαδικασία, το παιδί εξευρενεί τον εαυτό του, εκφράζει και διαχειρίζεται καλύτερα τα δύσκολα συναισθήματά του, μαθαίνει να λειτουργεί και να εντάσσεται στα κοινωνικά πλαίσια, σημεία, που είναι καθοριστικά για την ψυχική του υγεία. Με γνώριμες για το παιδί τεχνικές, όπως το παιχνίδι, η ζωγραφική, οι ιστορίες, τα παραμύθια κ.α., η Παιδοψυχολόγος δημιουργεί ένα εξατομικευμένο πρόγραμμα παρέμβασης, σύμφωνα πάντα με τις ανάγκες του παιδιού!

Τμήμα Ανοσολογίας

Τα Διαγνωστικά Κέντρα BioMediGen διενεργούν ένα ευρύ φάσμα ανοσολογικών δοκιμασιών που καλύπτει τους τομείς της ανοσοχημείας, ανοσοκυτταρολογίας, αυτοανοσίας και ιστοσυμβατότητας με σκοπό την διερεύνηση των νοσημάτων, τον έλεγχο της πορείας της νόσου και την διαχείριση της θεραπείας.

Τμήμα γενετικής και μοριακής βιολογίας

Η ανάπτυξη των μοριακών αναλύσεων έχει συνεισφέρει σημαντικά στην έγκαιρη διάγνωση, στην αποτελεσματική πρόληψη και στην επιλογή εξατομικευμένης θεραπευτικής στρατηγικής. Η μοριακή διάγνωση καλύπτει ένα εύρος εξετάσεων, όπως η ταυτοποίηση παθογόνων μικροοργανισμών, ο προγεννητικός έλεγχος, η διερεύνηση της υπογονιμότητας καθώς και η εκτίμηση του κινδύνου εμφάνισης κληρονομούμενων ασθενειών.

Covid - 19 Test

Από την έναρξη της πανδημίας, τα Διαγνωστικά κέντρα BioMediGen βρίσκονται στην πρώτη γραμμή αντιμετώπισης του κορονοϊού SARS-Cov-2 με σκοπό την διασφάλιση της δημόσιας υγείας.

Τμήμα Ψυχολογίας - Παιδοψυχολογίας

Η ψυχική υγεία, σχετίζεται με τον τρόπο που κάποιος δρα, διαχειρίζεται τα συναισθήματά του και αντιμετωπίζει δυσκολίες και δεν αφορά μόνο σε ψυχικές διαταραχές. Για να είναι κάποιος ψυχικά υγιής θα πρέπει να έχει σωματική υγεία, να μπορεί να εργαστεί, να είναι ενεργός κοινωνικά και να διαθέτει πηγές υποστήριξης π.χ. στενούς φίλους. Εύλογα λοιπόν γεννάται το ερώτημα κατά πόσο μπορεί κάποιος να είναι ψυχικά υγιής στις μέρες μας.

Μέσα από την θεραπευτική διαδικασία, το παιδί εξευρενεί τον εαυτό του, εκφράζει και διαχειρίζεται καλύτερα τα δύσκολα συναισθήματά του, μαθαίνει να λειτουργεί και να εντάσσεται στα κοινωνικά πλαίσια, σημεία, που είναι καθοριστικά για την ψυχική του υγεία. Με γνώριμες για το παιδί τεχνικές, όπως το παιχνίδι, η ζωγραφική, οι ιστορίες, τα παραμύθια κ.α., η Παιδοψυχολόγος δημιουργεί ένα εξατομικευμένο πρόγραμμα παρέμβασης, σύμφωνα πάντα με τις ανάγκες του παιδιού!

We use cookies to give you the best experience.