Τμήμα Ανοσολογίας

Τα Διαγνωστικά Κέντρα BIOMEDIGEN διενεργούν ένα ευρύ φάσμα ανοσολογικών δοκιμασιών που καλύπτει τους τομείς της ανοσοχημείας, ανοσοκυτταρολογίας, αυτοανοσίας και ιστοσυμβατότητας με σκοπό την διερεύνηση των νοσημάτων, τον έλεγχο της πορείας της νόσου και την διαχείριση της θεραπείας.

Τα κύρια πεδία όπου οι ανοσολογικοί δείκτες χρησιμοποιούνται για την εργαστηριακή διάγνωση είναι:

• Αυτοάνοσα νοσήματα
• Ειδικές Πρωτεΐνες
• Καρκινικοί Δείκτες
• Επίπεδα Φαρμάκων
• Αντιγόνα Ιστοσυμβατότητας
• Ανοσοανεπάρκειες
• Αιματολογικά νοσήματα
• Λοιμώδη νοσήματα
• Αλλεργίες
• Ορμονολογικό
• Ηλεκτροφορήσεις

We use cookies to give you the best experience.