Τμήμα Γενετικής και Μοριακής Βιολογίας

Η ανάπτυξη των μοριακών αναλύσεων έχει συνεισφέρει σημαντικά στην έγκαιρη διάγνωση, στην αποτελεσματική πρόληψη και στην επιλογή εξατομικευμένης θεραπευτικής στρατηγικής. Η μοριακή διάγνωση καλύπτει ένα εύρος εξετάσεων, όπως η ταυτοποίηση παθογόνων μικροοργανισμών, ο προγεννητικός έλεγχος, η διερεύνηση της υπογονιμότητας καθώς και η εκτίμηση του κινδύνου εμφάνισης κληρονομούμενων ασθενειών.

Τα Διαγνωστικά Κέντρα ΒioMediGen πέραν των παραπάνω, παρέχουν την δυνατότητα υλοποίησης εξειδικευμένων εξετάσεων που αποτελούν σημαντικά εργαλεία για την πρόγνωση, διάγνωση και θεραπεία διαφόρων λοιμογόνων παραγόντων και νοσημάτων όπως κληρονομούμενα νοσήματα, χρωμοσωματικές ανωμαλίες, βλάβες του γενετικού υλικού, θρομβοφιλία, διαβήτη καθώς και μη επεμβατικό προγεννητικό έλεγχο σε ελεύθερο εμβρυικό DNA.

Στο μοριακό εργαστήριο των Διαγνωστικών Κέντρων BioMediGen προσφέρονται εξειδικευμένες διαγνωστικές εξετάσεις, με σκοπό να παρέχονται καθημερινά υπηρεσίες υγείας υψηλών προδιαγραφών. Τα πρωτόκολλα και οι τεχνικές, που εφαρμόζονται, υπόκεινται σε συνεχείς ποιοτικούς ελέγχους σύμφωνα με διεθνή πρότυπα. Ο πιστοποιημένος εξοπλισμός του εργαστηρίου σε συνδυασμό με το πλήρως καταρτισμένο προσωπικό διασφαλίζουν άμεσα αποτελέσματα υψηλής ποιότητας και ακρίβειας.

We use cookies to give you the best experience.