Υπηρεσίες

Τμήμα Γενετικής και Μοριακής Βιολογίας

Η ανάπτυξη των μοριακών αναλύσεων έχει συνεισφέρει σημαντικά στην έγκαιρη διάγνωση, στην αποτελεσματική πρόληψη και στην επιλογή εξατομικευμένης θεραπευτικής στρατηγικής. Η μοριακή διάγνωση καλύπτει ένα εύρος εξετάσεων, όπως η ταυτοποίηση παθογόνων μικροοργανισμών, ο προγεννητικός έλεγχος, η διερεύνηση της υπογονιμότητας καθώς και η εκτίμηση του κινδύνου εμφάνισης κληρονομούμενων ασθενειών.

Τα Διαγνωστικά Κέντρα ΒioMediGen πέραν των παραπάνω, παρέχουν την δυνατότητα υλοποίησης εξειδικευμένων εξετάσεων που αποτελούν σημαντικά εργαλεία για την πρόγνωση, διάγνωση και θεραπεία διαφόρων λοιμογόνων παραγόντων και νοσημάτων όπως κληρονομούμενα νοσήματα, χρωμοσωματικές ανωμαλίες, βλάβες του γενετικού υλικού, θρομβοφιλία, διαβήτη καθώς και μη επεμβατικό προγεννητικό έλεγχο σε ελεύθερο εμβρυικό DNA.

Στο μοριακό εργαστήριο των Διαγνωστικών Κέντρων BioMediGen προσφέρονται εξειδικευμένες διαγνωστικές εξετάσεις, με σκοπό να παρέχονται καθημερινά υπηρεσίες υγείας υψηλών προδιαγραφών. Τα πρωτόκολλα και οι τεχνικές, που εφαρμόζονται, υπόκεινται σε συνεχείς ποιοτικούς ελέγχους σύμφωνα με διεθνή πρότυπα. Ο πιστοποιημένος εξοπλισμός του εργαστηρίου σε συνδυασμό με το πλήρως καταρτισμένο προσωπικό διασφαλίζουν άμεσα αποτελέσματα υψηλής ποιότητας και ακρίβειας.

ΚΛΕΙΣΤΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ
We use cookies to give you the best experience.

Διαγνωστικά Κέντρα

Ηράκλειο Κρήτης

Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 52

Τηλέφωνο: 2810 244766
Κιν: 6936163513

Γ. ΜΑΙΑΝΔΡΟΥ 15

Τηλέφωνο: 2810 259619
Κιν: 6936131072

ΙΤΑΝΟΥ 34Α

Τηλέφωνο: 2810 230340
Κιν: 6932470681

ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 3

Τηλέφωνο: 2811 810469
Κιν: 6980607820

ΚΟΜΝΗΝΩΝ 24

Τηλέφωνο: 2811 810638
Κιν: 6936709292

ΛΑΣΙΘΙ – ΚΡΗΤΗ
ΣΧΙΣΜΑ ΕΛΟΥΝΤΑΣ

Τηλέφωνο: 28411 41142
Κιν: 6936505472

ΑΤΤΙΚΗ
ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ 16 & ΣΟΦ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΓΩΝΙΑ ΧΑΛΑΝΔΡΙ

Τηλέφωνο: 210 2203001
Κιν: 6936697955