Τμήμα Υπεριδρωσίας

Το τμήμα Υπεριδρωσίας εξετάζει και διαγνώσκει μία παθολογική ενοχλητική κατάσταση, η οποία δύναται να έχει για τον ασθενή σημαντικές δυσμενείς ψυχολογικές, κοινωνικές ή επαγγελματικές επιπτώσεις.

Διαγνωστικά Κέντρα

Παπαναστασίου 3 & 10 – Ηράκλειο, Κρήτη

Οι συντηρητικές μέθοδοι συνήθως αποτυγχάνουν, το μπότοξ είναι βραχυχρόνιας δράσης, ενώ η ελάχιστα επεμβατική αντιμετώπισή με την θωρακοσκοπική συμπαθεκτομή οδηγεί σε εξαιρετικά μακροχρόνια αποτελέσματα, χωρίς ουσιαστικά ρίσκο.

Τα καλύτερα αποτελέσματα παρατηρούνται επί ασθενών, που έχουν ως κύριο ενόχλημα υπεριδρωσία στις παλάμες ή και στις μασχάλες, ενώ μπορεί να παρουσιασθεί αντιρροπιστική υπεριδρωσία σε κάποιους από τους ασθενείς, χωρίς να είναι ενοχλητική.

We use cookies to give you the best experience.