Μικροβιολογικό τμήμα

Τα Διαγνωστικά Κέντρα BioMediGen διαθέτουν υπερσύγχρονα εργαστήρια με αναλυτές και εξοπλισμό υψηλών προδιαγραφών καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα εργαστηριακών εξετάσεων με σκοπό την πρόληψη και την διάγνωση παθολογικών καταστάσεων.

Διενεργούνται κάθε είδους μικροβιολογικές εξετάσεις και καλλιέργειες βιολογικών υγρών. Οι εξετάσεις αυτές απευθύνονται σε όλες τις ηλικίες και προσαρμόζονται στις ανάγκες κάθε εξεταζόμενου. Το προσωπικό των Διαγνωστικών μας Κέντρων (Βιοπαθολόγοι, Βιολόγοι, Νοσηλευτές, Τεχνολόγοι ιατρικών εργαστηρίων, Παρασκευαστές), είναι άρτια καταρτισμένο και με υψηλού επιπέδου εμπειρία τόσο στις αιμοληψίες σε ενήλικες, παιδιά και βρέφη όσο και στην άριστη χρήση των αναλυτών και των αντιδραστηρίων τους.

We use cookies to give you the best experience.