Τμήμα Ανθρώπινο Μικροβίωμα

Το μικροβίωμα είναι τα απαραίτητα βακτήρια, μύκητες, ιοί που ζουν στο σώμα μας.
Όσο μεγαλύτερος είναι ο αριθμός τους, τόσο το καλύτερο για την προστασία του οργανισμού μας.
Ο κάθε άνθρωπος έχει το δικό του “προστάτη” δηλ. το δικό του μοναδικό μικροβίωμα.
Χάρη στις προηγμένες τεχνικές ποσοτικής και ποιοτικής ανάλυσης, είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε την ποσότητα και την ποιότητα της προσωπικής “προστασίας” που μας παρέχει το δικό μας ΜΙΚΡΟΒΙΩΜΑ.

Μικροβίωμα
εντέρου

180,00 €

Μικροβίωμα
δέρματος

220,00 €

Μικροβίωμα & διατροφή

200,00 €

Μικροβίωμα
στόματος

150,00 €

Μικροβίωμα
κόλπου

240,00 €

Μικροβίωμα
ρινός

160,00 €

We use cookies to give you the best experience.