Εξετάσεις Διερεύνησης
Ανδρικής Υπογονιμότητας

1.Σπερμοδιάγραμμα

Μακροσκοπική εξέταση

 • Όγκος
 • PH
 • Ιξώδες
 • Ρευστοποίηση
 • Χρώμα
 • Οσμή

Μικροσκοπική εξέταση

 • Αριθμός σπερματοζωαρίων.
 • Ολικός αριθμός σπερματοζωαρίων.
 • Κινητικότητα σπερματοζωαρίων.
 • Μορφολογία σπερματοζωαρίων.

Μικροσκοπικά ευρήματα 

 • Πυοσφαίρια
 • Ερυθρά
 • Άμορφα συστατικά
 • Round cells
 • Μικροοργανισμοί

Έλεγχος ζωτικότητας σπερματοζωαρίων

 • Ποσοστό ζωντανών οργανισμών
2. Ανοσολογικός έλεγχος σπερματοζωαρίων
 • Συγκολλήσεις
 • Τύπος συγκολλήσεων
 • Εντοπισμός αντισπερματικών αντισωμάτων στο σπέρμα.Mar test mixed antiglobulin reaction.
 • Έλεγχος “τρωμώδους κινήσεως”.
 • Συμπέρασμα
3. Απόπτωση σπέρματος – DNA Fragmentation (DFI)
 • Μέτρηση κατακερματισμού DNA των σπερματοζωαρίων.
 • Ποσοτικός υπολογισμός του κατακερματισμού (DNA fragmentation index).
4. Βαθμός ωριμότητας σπερματοζωαρίων SDI
 • Sperm Decondensation index.
 • Ποσοτική μέτρηση βαθμού ωριμότητας σπέρματος κάθε δείγματος.
5. Διαγνωστικός έλεγχος μετά από πλύση σπέρματος
 • Διαχωρισμός των σπερματοζωαρίων από το υγρό του σπέρματος.
 • Έλεγχος λειτουργικής ικανότητας του σπέρματος.
6. Έλεγχος οξειδωτικού στρες στο σπέρμα
 • Μέτρηση συγκεντρώσεων ελεύθερων ριζών στα σπερματοζωάρια.

  Αύξηση των ελεύθερων ριζών μπορούν να προκαλέσουν:

 • Αλλαγές στη δομή των πρωτεινών
 • Εκτεταμένες βλάβες του DNA των σπερματοζωαρίων.
 • Αιτία υπογονιμότητας
 • Αιτία καθ’ εξι αποβολών
 • Αιτία αποτυχίας σπερματέγχυσης ή εξωσωματικής γονιμοποίησης.

Μικροβιολογικός έλεγχος σπέρματος

 • Καλλιέργεια σπέρματος για αερόβια ή αναερόβια μικρόβια.
 • Έλεγχος για Mycoplasma hominis.
 • Έλεγχος για Ureaplasma urealyticum.
 • Έλεγχος για Chlamydia trachomatis.
 • Έλεγχος Ερπητοϊών HSV 1,2.
 • Ανίχνευση DNA του μυκοπλάσματος.
 • Ανίχνευση DNA του ουρεοπλάσματος.
 • Ανίχνευση DNA των χλαμυδίων.
 • Ανίχνευση DNA των ερπητοϊών .
ΜΟΡΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΙΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΘΥΛΩΜΑΤΩΝ
(HPV, HUMAN PAPILLOMA)
 • Η διάγνωση γίνεται κυρίως με την κλινική εξέταση από τον θεράποντα ουρολόγο ιατρό.
 • Ο μοριακός έλεγχος με ουρηθρικό επίχρισμα γίνεται κατόπιν εντολής θεράποντα ιατρού.
Βιοχημικός έλεγχος σπέρματος
 1. α-γλυκοσιδάση
 2. Προσδιορισμός φρουκτόζης
 • Όξινης φωσφατάσης
 • Ψευδαργύρου
 • Κιτρικού οξέος

3. Καρνιτίνη

 • Το κάθε ένα από αυτούς τους δείκτες προέρχεται από διαφορετικά σημεία του αναπαραγωγικού αντρικού συστήματος δίνοντας την δυνατότητα ελέγχου της λειτουργικότητας οργάνων.
Ορμονολογικός εργαστηριακός έλεγχος αντρικής υπογονιμότητας
 • TESTO (Τεστοστερόνη)
 • GnRH (Εκλυτική ορμόνη των γοναδοτροπινών)
 • FSH (Θυλακιοτρόπος ορμόνη)
 • LH (Ωχρινοτρόπος ορμόνη)
 • PRL (Προλακτίνη)
 • TSH (Θυρεοειδοτρόπος ορμόνη)
 • E2 (Οιστραδιόλη)
 • Κορτιζόλη
  Καθώς και οποιαδήποτε ορμόνη επιθυμεί ο θεράποντας ιατρός.
Γενετικός έλεγχος υπογονιμότητας
 1. FISH (fluorescence In situ hybridization)
 • Πληροφορίες για τον αριθμό των χρωμοσωμάτων του σπερματοζωαρίου.

2. AZF ( a, b, c ).

 • Έλεγχος για μικροελλείψεις του DNA, στο χρωμόσωμα Y (YCM).
 • Αφορούν 3 περιοχές στο μακρύ βραχίονα του χρωμοσώματος Y.
 • Azfa
 • Azfb
 • Azfc

3. Καρυότυπος

 • Έλεγχος αριθμού και δομής των χρωμοσωμάτων που βρίσκονται στα κύτταρα του σώματος.

4. Κυστική ίνωση

 • Κληρονομούμενη γενετική ασθένεια που οδηγεί σε αντρική υπογονιμότητα εξαιτίας ανατομικής δυσμορφίας.
 • Το 98 % των αντρών με κυστική ίνωση πάσχουν από αποφρακτική αζωοσπερμία.
  ( >200 μεταλλάξεις του γονιδίου CFTR με πιο κοινή την ΔF 508 στο 50% των περιπτώσεων).

5. Σύνδρομο Klinefelter.

 •  Αζωοσπερμία όρχεων.
 • Χρωμοσωμική ανωμαλία.
 • Επιπλέον χρωμόσωμα X δηλ. αντί για XY -> XXY.

6. Σύνδρομο Κάλμαν
Σύνδρομο Πράντερ-Γουίλι

 • Προ-ορχική αζωοσπερμία.
 • Ανεπάρκεια GnRH.
 • Ανεπάρκεια γοναδοτροπίνης
We use cookies to give you the best experience.