Σεξουαλικώς Μεταδιδόμενα Νοσήματα (ΣΜΝ)

 • Βλενόρροια
 • Γονόρροια (βακτήριο Neisser gonorrhoeae)
 • Χλαμύδια (Chlamydia trachomatis)
 • Σύφιλη (ορολογικός έλεγχος) :
  • VDRL
  • PPR
  • TPHA
  • FTA-ABS
  • IgM αντισώματα)
 • Νόσος των ανθρώπινων κονδυλωμάτων (HPV)
  •  Τεστ PAP
  • Μοριακός έλεγχος
 • Ερπητοιός (Herpew Virus Hominis)
  • Τύπου Ι (συχνός στα χείλη του στόματος)
  • Τύπου ΙΙ Ι (συχνός στα γεννητικά όργανα)
 • Ηπατίτιδες
  • Ηπατίτιδα Β (ΗΒs Ag/ anti-HBs)
  • Ηπατίτιδα C (anti-HCV)
 • AIDS ιός ανθρώπινης ανοσοανεπάρκειας ΗΙV
  • HIV I
  • HIV II
 • Παρασιτικά
  • Τριχομονάδες (Trichomonas Vaginalis)
  • Φθείρωση του εφηβαίου (Phthirus pubis)
We use cookies to give you the best experience.