Προγεννητικός Έλεγχος

 • Γενική αίματος
 • Ομάδα αίματος – Rh
 • Ηλεκτοφόρηση αιμοσφαιρίνης Hb
 • Τest Δρεπάνωσης
 • Έμμεση Coobs
 • Σίδηρος , φεριττίνη
 • GGPD
 •  Βιοχημικές εξετάσεις
  • Σάκχαρο
  • Ουρία
  • Ουρικό οξύ
  • Κρεατινίνη
  • SGOT
  • SGPT
  • Γλυκοζυλιωμένη αιμοσφαιρίνης HbA1C
 • Εξετάσεις ούρων
  • Γενική ούρων
  • Καλλιέργεια ούρων
 • Μικροβιολογικές εξετάσεις
  • Καλλιέργεια κολπικού αρερόβια/αναερόβια
  • Έλεγχος για τριχομονάδες
  • Έλεγχος για χλαμύδια
  • Έλεγχος για μυκόπλασμα
  • Έλεγχος για ουρεόπλασμα
 • Ορμονικές εξετάσεις
  • TSH
  • FT3
  • FT4
  • Anti TG
  • Anti TPO
  • E2
  • FSH
  • LH
  • DHEAS
  • D4
  • PRG
  • PRL
 • Ιολογικές εξετάσεις
  • CMV IgG , IgM
  • Toxo IgG , IgM
  • Rubella IgG , IgM
  • HVH I , II έρπητος
  • HBs Ag
  • Αnti- HBs
  • Anti-HCV
  • HIV I & II
  • VDRL
 • Μεταλλάξεις κυστικής ίνωσης
 • Εξετάσεις θρομβοφιλίας (σε περιπτώσεις που υπάρχουν ενδείξεις από το ιατρικό ιστορικό)
We use cookies to give you the best experience.