Βιολογική Ηλικία

Μοριακή ανάλυση προσδιορισμού της βιολογικής ηλικίας σε σχέση με την χρονολογική.
Μια σημαντική ανακάλυψη του 2009 από 3 σπουδαίους επιστήμονες.
Μια σημαντική ανακάλυψη της ιατρικής στην αντιμετώπιση των χρόνιων νοσημάτων και στην αύξηση της διάρκειας ζωής.
Ανάλυση τελομερών.
Το μήκος των τελομερών αλλάζει κατά την διάρκεια της ζωής μας.
Η μείωση του μήκους των τελομερών είναι το πρωταρχικό αίτιο γήρανσης και της εμφάνισης νόσων που συνδέονται με το γήρας.
Όσο πιο κοντά είναι τα τελομερή, τόσο πιο ευάλωτο γίνεται το DNA, αυξάνοντας έτσι την πιθανότητα εμφάνισης νόσου.
Το μήκος των τελομερών μας, έχει άμεση σχέση με την βιολογική μας ηλικία.
Εικόνα μοριακού ελέγχου με κοντά τελομερή αντιστοιχεί σε μεγαλύτερη βιολογική ηλικία, ενώ με μακρύτερα τελομερή αντιστοιχεί σε μικρότερη βιολογική ηλικία και κατά συνέπεια καλύτερη υγεία.

We use cookies to give you the best experience.