Μεσοθεραπεία PRP

Μια βασική θεραπεία και 2 επαναληπτικές ανά 2 μήνες 

 

 

* Κατόπιν ραντεβού με οδηγίες που θα πρέπει να ακολουθήσει ο εξεταζόμενος
* Απαραίτητο ιατρικό ιστορικό.

*Πληροφορίες στο Διαγνωστικό κέντρο BioMediGen στο τηλέφωνο 2810 244766.

 

We use cookies to give you the best experience.