Ειδικές Εξετάσεις Αντιγήρανσης

Σκοπός των εξετάσεων είναι η αντιμετώπιση της αιτίας που προκαλεί την επιτάχυνση της γήρανσης και να την αντιστρέψει σε επιβράδυνση αυτής.
Μετά από μια σειρά πειραματικών σταδίων, πραγματοποιήθηκε μια ιατρική αλληλουχία εργαστηριακών εξετάσεων με πρωταγωνιστές τους κυριότερους παράγοντες που ενοχοποιούνται ως αιτίες γρήγορης γήρανσης.
Οι εξετάσεις που πραγματοποιούνται, ώστε να έχουμε μια ολοκληρωμένη εικόνα της κατάστασης κάθε οργανισμού ατομικά, με σκοπό την αντιμετώπιση της αιτίας είναι οι εξής:

  • Έλεγχος οξειδωτικού στρες στον οργανισμό.
  • Γλυκοζυλίωση, ελέγχοντας σε ποιο στάδιο είναι εφόσον υπάρχει, καθώς και έλεγχος τελικών προϊόντων της. (AGE’ S)
  • Επίπεδα βιταμινών και ιχνοστοιχείων, απαραίτητα για την προστασία του οργανισμού μας.
  • Αντιοξειδωτική ικανότητα του οργανισμού.

* Τα αποτελέσματα δίνονται σε 20 ημέρες με επεξήγηση και καθοδήγηση από ειδικό επιστημονικό προσωπικό.
* Κατόπιν ραντεβού με οδηγίες που θα πρέπει να ακολουθήσει ο εξεταζόμενος
* Απαραίτητο ιατρικό ιστορικό.

Βιολογική Ηλικία

Μοριακή ανάλυση προσδιορισμού της βιολογικής ηλικίας σε σχέση με την χρονολογική.
Μια σημαντική ανακάλυψη του 2009 από 3 σπουδαίους επιστήμονες.
Μια σημαντική ανακάλυψη της ιατρικής στην αντιμετώπιση των χρόνιων νοσημάτων και στην αύξηση της διάρκειας ζωής.
Ανάλυση τελομερών.
Το μήκος των τελομερών αλλάζει κατά την διάρκεια της ζωής μας.
Η μείωση του μήκους των τελομερών είναι το πρωταρχικό αίτιο γήρανσης και της εμφάνισης νόσων που συνδέονται με το γήρας.
Όσο πιο κοντά είναι τα τελομερή, τόσο πιο ευάλωτο γίνεται το DNA, αυξάνοντας έτσι την πιθανότητα εμφάνισης νόσου.
Το μήκος των τελομερών μας, έχει άμεση σχέση με την βιολογική μας ηλικία.
Εικόνα μοριακού ελέγχου με κοντά τελομερή αντιστοιχεί σε μεγαλύτερη βιολογική ηλικία, ενώ με μακρύτερα τελομερή αντιστοιχεί σε μικρότερη βιολογική ηλικία και κατά συνέπεια καλύτερη υγεία.

We use cookies to give you the best experience.