Ειδικές Εξετάσεις Αντιγήρανσης

με Μεσοθεραπεία PRP

Σκοπός των εξετάσεων είναι η αντιμετώπιση της αιτίας που προκαλεί την επιτάχυνση της γήρανσης και να την αντιστρέψει σε επιβράδυνση αυτής.

Μετά από μια σειρά πειραματικών σταδίων, πραγματοποιήθηκε μια ιατρική αλληλουχία εργαστηριακών εξετάσεων με πρωταγωνιστές τους κυριότερους παράγοντες που ενοχοποιούνται ως αιτίες γρήγορης γήρανσης.
Οι εξετάσεις που πραγματοποιούνται, ώστε να έχουμε μια ολοκληρωμένη εικόνα της κατάστασης κάθε οργανισμού ατομικά, με σκοπό την αντιμετώπιση της αιτίας είναι οι εξής:

  • Έλεγχος οξειδωτικού στρες στον οργανισμό.
  •  Γλυκοζυλίωση, ελέγχοντας σε ποιο στάδιο είναι εφόσον υπάρχει, καθώς και έλεγχος τελικών προϊόντων της. (AGE’ S)
  • Επίπεδα βιταμινών και ιχνοστοιχείων, απαραίτητα για την προστασία του οργανισμού μας.
  • Αντιοξειδωτική ικανότητα του οργανισμού
  • Μεσοθεραπεία PRP

Mε βάση τα αποτελέσματα των εξετάσεων πραγματοποιείται μεσοθεραπεία PRP, εμπλουτισμένη με τα απαραίτητα συστατικά για τον κάθε εξεταζόμενο ειδικά.

* Τα αποτελέσματα δίνονται σε 20 ημέρες με επεξήγηση και καθοδήγηση από ειδικό επιστημονικό προσωπικό.
* Κατόπιν ραντεβού με οδηγίες που θα πρέπει να ακολουθήσει ο εξεταζόμενος
* Απαραίτητο ιατρικό ιστορικό.

*Πληροφορίες στο Διαγνωστικό κέντρο BioMediGen στο τηλέφωνο 2810 244766.

 

We use cookies to give you the best experience.