Τα Διαγνωστικά Κέντρα BIOMEDIGEN, συνθέτουν σύγχρονα κέντρα παροχής ιατρικών υπηρεσιών στον τομέα της Βιοπαθολογίας, της Μοριακής Βιολογίας και της Κυτταρογεννετικής. Aποτελούν επίσης, εξειδικευμένα κέντρα Ανδρικής και Γυναικείας Υπογονιμότητας με εξωτερική αξιολόγηση ποιότητας UK NEQAS καθώς και κέντρα Διατροφής και Διαιτολογίας.

Οι βασικοί άξονες πάνω στους οποίους κινούνται και λειτουργούν τα Διαγνωστικά Κέντρα BIOMEDIGEN είναι η ποιότητα, η ανάπτυξη και ο σεβασμός προς τον άνθρωπο. Πιο συγκεκριμένα, ενδιαφερόμαστε για την ποιότητα των υπηρεσιών που προσφέρουμε τόσο στην αξιοπιστία των αποτελεσμάτων όσο και στον σύγχρονο υλικοτεχνικό εξοπλισμό που είναι εφοδιασμένα τα εργαστήρια μας.

Επίσης, αναπτύσσουμε το δίκτυο των υπηρεσιών Υγείας που παρέχουμε καθώς τα Κέντρα μας αυξάνονται με σταθερό ρυθμό, προσπαθώντας έτσι να καλύψουμε όσον το δυνατόν περισσότερες ανάγκες των ανθρώπων που επιθυμούν να μας επισκεφτούν.

Τέλος, κύριο μέλημά μας, αποτελεί ο σεβασμός προς τον άνθρωπο. Όλοι οι ασθενείς αντιμετωπίζονται σαν μεμονωμένες περιπτώσεις. Με τον τρόπο αυτό, συνυπολογίζουμε πάντα τις ξεχωριστές και ιδιαίτερες ανάγκες του κάθε ατόμου, διατηρώντας πάντα την εμπιστευτικότητα και το ιατρικό απόρρητο για κάθε ένα από αυτά.

Όσον αφορά τους εργαζόμενους των Διαγνωστικών Κέντρων BIOMEDIGEN, συνιστούν για εμάς τον  πυλώνα  λειτουργίας των εργαστηρίων οι οποίοι με απόλυτο επαγγελματισμό, δημιουργούν ένα άριστο και φιλικό περιβάλλον που συναντά κάποιος επισκεπτόμενος τα εργαστήρια μας.

Όλα μας τα Κέντρα είναι συμβεβλημένα με τον ΕΟΠΥΥ και τα κρατικά ταμεία καθώς επίσης και με όλα τα ταμεία των σωμάτων ασφαλείας και του στρατού.

Ειδικές τιμές πραγματοποιούνται μεμονωμένα σε όσους ασθενείς δεν έχουν ασφαλιστική ικανότητα σε ισχύ ενώ υπάρχουν οικονομικά πακέτα με εξετάσεις για όσους επιθυμούν να πραγματοποιήσουν οποιονδήποτε έλεγχο της υγείας τους.