Στα Κέντρα μας εκτελούνται όλες οι μικροβιολογικές, βιοχημικές, ανοσολογικές, ορμονολογικές, αιματολογικές εξετάσεις καθώς επίσης και εξετάσεις μοριακής γενετικής, ηλεκτροφορήσεις, μετρήσεις σε επίπεδα φαρμάκων και σε νεοπλασματικούς δείκτες.

Η επεξεργασία των εξετάσεων πραγματοποιείται σε σύγχρονους αναλυτές και αντιδραστήρια τελευταίας τεχνολογίας.

Το προσωπικό των Διαγνωστικών μας Κέντρων (Βιολόγοι – Τεχνολόγοι Ιατρικών Εργαστηρίων – Παρασκευαστές), είναι άρτια καταρτισμένο και με υψηλού επιπέδου εμπειρία τόσο στις αιμοληψίες (ενήλικες – παιδιά – βρέφη) όσο και στην χρήση των αναλυτών και των αντιδραστηρίων.

Όλα μας τα Κέντρα είναι πιστοποιημένα στο Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISSO 9001:2008 και σε προγράμματα εσωτερικού και εξωτερικού ποιοτικού ελέγχου παρέχοντας τα πλέον αξιόπιστα και έγκυρα αποτελέσματα.

Τέλος, επιστημονικά υπέυθυνη των Διαγνωστικών Κέντρων BIOMEDIGEN, είναι η κυρία Σπανάκη Αθηνά. Η κυρία Σπανάκη είναι Ιατρός Βιοπαθολόγος με εξειδίκευση στην ανδρική υπογονιμότητα.